Verdt å vite

Her gir vi deg en kort og presis oversikt over de viktigste punkter når man snakker om boliglån. Slik kan du sette deg inn i området, og på den måten bli klokere på om boliglån er det riktige valget for deg, samt hva du må tenke over før du tar opp et boliglån.

Wiki om boliglån

Hvor mye kan jeg låne?

Det finnes ikke et fast intervall for hvor mye du kan låne med et boliglån. I steden avhenger det av ulike faktorer, og her er spesielt inntekten din avgjørende. Kort sagt er det slik at jo mere du har i inntekt, jo mere kan du låne. Det er banken som avgjør din øvre grense, og du kan som regel regne ut på bankens egen nettside eller på ulike sammenligningsportaler hvor mye du kan låne med din aktuelle inntekt.

Hvilke krav må jeg oppfylle?

Det finnes en rekke krav til deg som forbruker når du skal ta opp et boliglån. Det gjelder blant annet at du må ha en stor nok inntekt til å nedbetale lånet sammen med dine øvrige faste utgifter og ditt daglige forbruk. Dette kaldes betalingsevne- og vilje. Du må som minimum sende med selvangivelse og lønnslipp for å dokumentere inntekt, gjeld og formue. En betalingsanmerkning eller inkassosak vil som regel forhindre deg i å ta opp et boliglån. I tillegg til krav til betalingsevne og -vilje må du oppfylle bankens krav til alder og boligforhold. Det er ikke mulig å angi helt spesifikke krav fordi de varierer fra selskap til selskap, men du kan alltid finne de helt konkrete krav på bankens egen nettside.

Hvor mye egenkapital skal jeg sette?

Banken vil alltid kreve at du har spart opp en viss prosentdel av kjøpesummen når du skal kjøpe ny bolig. Denne andelen ligger som regel rundt 15%. Alternativt kan du ha opparbeidet egenkapital i egen bolig, eller du kan tilby banken sikkerhet i f.eks. foreldrenes bolig. Du kan se de spesifikke krav til egenkapital hos hver enkelt bank, fordi denne kan variere. Dog er det slik at jo mer sikkerhet du kan tilby, desto lavere rente kan du også forvente at banken kan tilby deg.

Hvordan finner jeg den billigste løsningen?

Det finnes mange banker i dag som tilbyr boliglån til både førstegangskjøpere, og til deg som har prøvd det før. En av de viktigste faktorer når du skal velge er selvfølgelig prisen eller renten. Det er et avgjørende element for de fleste, selvom det også er helt essensielt å velge et boliglån med ordentlige vilkår. Du kan med fordel bruke noen av de mange online portaler som finnes til å sammenligne de ulike tilbud som finnes på boliglån. Slik kan du få oversikt over markedet og sammenligne tilbudene på mange områder.